ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน

 • Rakakai.com แทนว่า “ผู้ให้บริการ”
 • ผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”
 • ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์รับประกาศขายสินค้าจากผู้อื่น หรือเว็บไซต์ลงประกาศขาย
 2. เว็บไซต์รวมลิงค์เพื่อหวังผลทาง SEO
 3. เว็บไซต์ขายสินค้าแบบ Affiliate
 4. เว็บไซต์เพื่อพันธมิตรเชื่อมโยงกับสินค้าหรือเว็บไซต์ที่ผิดกฏหมายทุกชนิด
 5. เว็บไซต์ขายของที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก เป็นต้น
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
 6. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips
 7. ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 8. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
 9. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นการสิ้นสุดข้อโต้แย้ง

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด
 2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขายอันเกิดจากการฉ้อโกง หลอกลวง แต่ผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่
 3. ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่า การบริการจะไม่มีสะดุด โดยอาจเกิดจากสาเหตุที่สุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง การก่อการร้าย อัคคีภัย

ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลลงฮาร์ดดิสอีกตัวหนึ่งทุกครั้งที่มีการอัพโหลดไฟล์ และสำรองข้อมูลลงserverอีกเครื่องหนึ่งทุก 7 วัน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา

 

Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0